187556
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
140
180
140
185779
2018
4930
187556

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-09 16:10

สสค.เพชรบุรี รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนันต์ บวรเนาวรัตน์)

Post on 09 สิงหาคม 2562
by Phetchaburi
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562  นางสาวกาญจนา  พูลแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายวรรณะ  สามัคคี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รับการตรวจราชการจาก นายอนันต์  บวรเนาวรัตน์  ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจราชการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ตามภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3/2562 ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้
1. วันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 20.00 น. ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ในเรื่อง
- ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
- ตัวชี้วัดร่วมของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2562
3. วันที่ 8 สิงหาคม 2562  ตรวจเยี่ยมบริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ประเภทกิจการ กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ลูกจ้างจำนวน 368 คน เพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และมาตรฐานแรงงานไทยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์แรงงานจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ