187553
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
137
180
137
185779
2015
4930
187553

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-09 16:06

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการต่างๆ ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

Post on 17 ตุลาคม 2562
by Phetchaburi

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้สถานประกอบกิจการ ที่ได้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 จำนวน 3 แห่ง
2. โครงการ "แรงงานเพชรบุรีร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชุมชน" จำนวน 2 แห่ง
3. โครงการโรงงานสีขาว จำนวน 20 แห่ง
4. สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จำนวน 4 แห่ง
5. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 จำนวน 3 แห่ง
รวมมีสถานประกอบกิจการเข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 32 แห่ง
พร้อมนี้ได้ชี้แจงนโยบายด้านแรงงานที่เร่งด่วนและสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการใช้แรงงานเด็ก, แรงงานบังคับ, การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และ Safety Thailand ให้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมได้รับทราบ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี