187549
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
133
180
133
185779
2011
4930
187549

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-09 16:04

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่ครบถ้วนพรรษา ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี

Post on 28 ตุลาคม 2562
by Phetchaburi

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่ครบถ้วนพรรษา ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี 

        เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้  26 ตุลาคม 2562 ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำมาถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่ครบถ้วนพรรษา ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม โดยมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

        กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกทั้งยังเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งในปี 2562 นี้ มีผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินถวายวัดใหญ่สุวรรณาราม รวมเป็นเงิน 3,649,994 บาท จากนั้นยังมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 6 โรงเรียน 

        วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี เดิมชื่อว่า "วัดน้อยปักษ์ใต้" เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญมากของจังหวัดเพชรบุรี สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งรวมฝีมืองานช่างที่ประณีต อ่อนช้อยและงดงาม ของชาวเพชรบุรีไว้มากมาย โดยเฉพาะภาพ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเทพชุมนุมศิลปะอยุธยา ฝีมือช่างเมืองเพชร และยังมีศาลาการเปรียญซึ่งเดิมเป็นตำหนักที่ประทับของพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือ ได้รื้อมาถวายพระสังฆราชแตงโม ภายในศาลาการเปรียญ มีพระประธาน ธรรมาสน์โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันพระครูวัชรสุวรรณาธรเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 15 รูปและสามเณร 3 รูป