443539
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1029
608
2267
436120
18877
21857
443539

Your IP: 192.168.2.69
2022-01-25 20:47

รมว.เฮ้ง ขอความร่วมมือนายจ้างรณรงค์ช่วงปีใหม่ ร่วมส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยลูกจ้าง

Post by Phetchaburi
on 30 ธันวาคม 2564

รมว.แรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกจ้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของแต่ละปีเป็นช่วงเวลาที่สถานประกอบกิจการหยุดดำเนินการต่อเนื่องหลายวัน เพื่อให้ลูกจ้างและครอบครัวได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมักเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานประกอบกิจการ เนื่องจากไม่ได้มีการเฝ้าระวังและขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในอัตราที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ ซึ่งยังต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมที่เคร่งครัดเพื่อป้องกันการระบาดที่อาจเกิดขึ้นใหม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 อาจเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ใหม่เพิ่มขึ้น กระทรวงแรงงานจึงมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศกรมเพื่อขอความร่วมมือนายจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกจ้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทั้งจากการทำงานและจากการเดินทาง รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร. ได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกจ้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 และได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติทั่วประเทศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร และการจัดเก็บสารเคมีอันตราย ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนวันหยุดต่อเนื่อง และสร้างการรับรู้ให้ลูกจ้างขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง รวมทั้งเน้นย้ำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินการตรวจคัดกรองการติดเชื้อของลูกจ้างก่อนกลับเข้าทำงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดในสถานประกอบกิจการที่อาจเกิดขึ้นหลังลูกจ้างกลับเข้าทำงาน ากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 032-488211-3 กองความปลอดภัยแรงงาน 0 2448 9128 - 39 ต่อ 603 - 610

เฮ้ง ห่วงเพลิงไหม้ช่วงหน้าหนาว ชู จป.ดูแลด้านความปลอดภัยในโรงงาน

Post by Phetchaburi
on 08 พฤศจิกายน 2564

 

 

รมว.แรงงาน ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้าง ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง เผยบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญช่วยลดความเสี่ยงเหตุอัคคีภัยได้
        นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว หลายพื้นที่อากาศเริ่มหนาวเย็น และมีลมพัดแรง สภาพอากาศแห้ง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ โดยเฉพาะ อาคารบ้านเรือน สถานประกอบกิจการ รวมไปถึงทุ่งหญ้าหรือที่รกร้างว่างเปล่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในทุกระดับที่อาจได้รับผลกระทบจากฤดูหนาวที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ที่อาจลุกลามรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนำสถานประกอบกิจการให้ดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และความปลอดภัยของลูกจ้าง เพราะอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้าง อาคาร สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต้องทำหน้าที่ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์แผนงานโครงการ กำหนดมาตรการป้องกัน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน และเสนอแนะต่อนายจ้างป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมแนะนำสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างมาก และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสถานประกอบกิจการควรให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยแก่ลูกจ้าง เช่น จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมเทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ถือเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างมีจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านความปลอดภัย พร้อมลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียในอนาคตได้
      นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จึงขอย้ำเตือนนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันเฝ้าระวังความปลอดภัย และขอให้สถานประกอบกิจการกำชับให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหมั่นประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การใช้และจัดเก็บวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย และแหล่งความร้อนต่าง ๆ รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์สูญเสียในช่วงฤดูหนาวในปีนี้