275608
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
481
1578
270505
8922
15929
275608

Your IP: 192.168.2.69
2021-05-19 00:46

ก.แรงงาน จัดงบ 50 ล้าน ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ ช่วยลูกจ้างนายจ้างสู้วิกฤตโควิด-19

Post by Phetchaburi
on 05 กุมภาพันธ์ 2564

 

“สุชาติ” เผย มาตรการช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างเสริมสภาพคล่องด้านการเงินสู้วิกฤตโควิด-19 จัดโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 50 ล้านบาท ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. 64

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องแรงงานและสถานประกอบกิจการในทุกภาคส่วนของประเทศ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มจึงได้ดำเนินการตามมาตรการ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงาน และสถานประกอบกิจการจึงสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หาแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว โดยขณะนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ได้มีมติเห็นชอบโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุกดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัวได้

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน เพื่อผู้ใช้แรงงาน ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจสามารถยื่นคำขอกู้เงินเพื่อนำไปให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ไม่เกินแห่งละ 10 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี ระยะเวลาการส่งชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน และผ่อนส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เป็นงวดรายเดือน โดยมีเงื่อนไขว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติประเภทสามัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.75 ต่อปี ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2246 0383 หรือ 0 2248 6684

------------------------------------------------------

 

**กสร.คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน**

 

กสร. ทยอยมอบของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน นายจ้าง-ลูกจ้างแฮปปี้ได้อบรมฟรี ช่วยคลายทุกข์ช่วง COVID

Post by Phetchaburi
on 30 มกราคม 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ทยอยมอบของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” นายจ้าง-ลูกจ้างแฮปปี้ ได้อบรมฟรี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติ COVID ทั้งยังได้ความรู้กลับไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วย

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต” รุ่นที่ 1 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผ่านระบบสัญญาณภาพทางไกล (Video Conference) ว่า การอบรมนี้เป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2564 ของกระทรวงแรงงานที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้แก่ พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด “รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า” โดยให้กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับลูกจ้าง-นายจ้างทั่วประเทศ ฟรี โดยมุ่งหวังให้นำความรู้ไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดอัตราการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน หรือไม่เกิดขึ้น

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศพ.ศ. 2562 สอดรับกับแนวคิดของกรม ที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้มีความรู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันให้มีความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียนจากกรมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจัดอบรมให้ จำนวน 9 รุ่น ซึ่งจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เป็นประโยชน์ สร้างความสุข เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติ COVID-19 ให้กับนายจ้าง-ลูกจ้างในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การอบรมภายใต้แคมเปญ“ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” กรมจะทยอยจัดให้ครบตามเป้าหมาย 10,000 คน ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และให้มีหลักสูตรที่หลากหลายคำนึงถึงทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการให้มากที่สุด

------------------------------------------------------

**กสร.คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน**

กสร. เตรียมบังคับใช้กฎกระทรวง 2 ฉบับ ตามที่ ครม.เห็นชอบ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้ลูกจ้าง

Post by Phetchaburi
on 11 มกราคม 2564

ณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานที่ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง โดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา และมีอันตรายสูงกว่าพื้นที่ที่เป็นโรงงานทั่วไป ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ศึกษารายละเอียด และกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ เพื่อให้นายจ้างได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และให้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงขึ้นนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน และเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

          อธิบดี กสร. อธิบายเพิ่มเติมว่า สาระสำคัญที่น่าสนใจของร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน อาทิ การกำหนดให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานนั่งร้านและค้ำยัน รวมถึงจัดให้มีนั่งร้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง โดยให้มีการคำนวณออกแบบและควบคุมโดยวิศวกร และในกรณีที่ใช้ค้ำยันรองรับการเทคอนกรีต อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือรองรับสิ่งอื่นใด นายจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ในหรือใต้บริเวณนั้น เป็นต้น สำหรับร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับงานก่อสร้าง มีสาระสำคัญ อาทิ ในงานเจาะและงานขุด การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน นายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้ลูกจ้างหรือบุคคลอื่นได้รับอันตรายจากการเจาะหรือขุดดังกล่าว ในกรณีที่ใช้ปั้นจั่นหรือเครื่องจักรหนักปฏิบัติงานต้องจัดให้มีการป้องกันดินพังทลาย และนายจ้างต้องมิให้ลูกจ้างลงไปทำงานในรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 75 เซนติเมตร และมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป และต้องดำเนินการให้พื้นที่ก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง จัดให้มีแสงสว่างฉุกเฉินในเขตก่อสร้าง ติดหรือตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การกำหนดบริเวณเขตก่อสร้างและเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง รวมถึงการกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้ลูกจ้างหรือบุคคลอื่นได้รับอันตรายจากการเจาะ หรือขุดรู หลุม บ่อ คู รวมถึงความปลอดภัยในการทำงานในอุโมงค์ ในน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้

-------------------------------------

**กสร. คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน**